Връзка с нас!

В този блог ще намерите отговор на въпроса, защо вие и всички ваши познати , губят парите си на форекс пазара !

сряда, 19 април 2023 г.

Основните методи с които форекс брокерите манипулиране трейдърите 2023.

Форекс брокерите могат да използват различни методи за манипулиране на търговската дейност на клиентите си. Ето някои от основните методи за манипулиране на форекс брокерите:

1.    Разпространяване на цените: Форекс брокерите могат да увеличат разликата между купуваческата и продажната цена (spread), което може да доведе до по-големи разходи за трейдърите. Това се нарича "разширяване на спреда".
2.    Слипидж (Slippage): Това е разликата между цената, която трейдърът иска да получи и цената, на която ордерът му е изпълнен. Форекс брокерите могат да използват слипидж, за да изпратят ордерите на по-лоши цени от тези, на които те са били поставени, което може да доведе до загуби за трейдърите.
3.    Подхлъзване (Stop-loss hunting): Форекс брокерите могат да използват тази техника, за да изпратят цената на валутна двойка до точка, където ще бъдат изпълнени стоп поръчките на трейдърите, което ще доведе до излишни загуби за тях.
4.    Противопоставяне на сделките на клиентите: Форекс брокерите могат да противопоставят сделките на своите клиенти, което означава, че те не изпращат ордерите на пазара, а ги изпълняват вътрешно в своята система. Това може да доведе до конфликти на интереси и манипулиране на цените.
5.    Фалшиви изцяло платформи: Някои форекс брокери създават изцяло фалшиви търговски платформи, които не са свързани с реалните финансови пазари, за да манипулират цените на валутните двойки и да измамят трейдърите.
6.    Изкуствено извикване на цени: Форекс брокерите могат да извикват изкуствено цени на валутните двойки, за да създадат впечатление за по-висок или по-нисък обем на търговия от реалния. Това може да доведе до грешни оценки от страна на трейдърите и те да направят грешни търговски решения.
7.    Недостатъчно информация за търговията: Форекс брокерите могат да скриват важна информация от трейдърите, като например размера на спреда или цените, на които се изпълняват ордерите. Това може да доведе до грешни оценки на риска от страна на трейдърите и да ги накара да направят грешни търговски решения.
8.    Липса на регулация и надзор: В някои случаи, форекс брокерите може да бъдат нерегулирани или да имат слаб надзор, което може да доведе до измами и манипулации на търговската дейност.
9.    Обещания за високи печалби: Форекс брокерите могат да обещават на трейдърите високи печалби, които обаче не са реалистични или достижими. Това може да доведе до грешни оценки на риска и неправилни търговски решения от страна на трейдърите.
10.    Неравностойно третиране на клиентите: Форекс брокерите могат да третират различно различните си клиенти, като предоставят по-добри условия на тези с по-голям обем на търговия или с по-високи депозити. Това може да доведе до дискриминация и несправедливост в отношението на брокера към клиентите си.

Тези методи за манипулация могат да бъдат трудни за откриване, поради което е важно да се избира регулиран и надежден форекс брокер, който следва стриктни правила.
Тези методи за манипулиране могат да доведат до големи загуби за трейдърите.

Съществуват много причини, поради които повечето форекс трейдъри губят парите си и форекс брокерите могат да имат приходи от това. Ето някои от тези причини:
1.    Недостатъчна подготовка и опит: Много трейдъри започват да търгуват на форекс пазара, преди да имат достатъчно знания и опит в търговията. Това често води до губещи сделки, защото те не знаят как да анализират пазарните данни и да изберат правилните търговски стратегии.
2.    Емоционална търговия: Неразумни решения, взети на базата на емоциите, като страх, лакомство, жадност и ейфория, често довеждат до губещи сделки.
3.    Липса на планиране на риска: Много трейдъри не са в състояние да управляват риска в търговската си дейност и често залагат повече пари отколкото могат да си позволят да загубят.
4.    Манипулация от брокерите: Някои форекс брокери използват различни методи за манипулиране на цените, разпространяването и изпълнението на ордери, които могат да доведат до загуби за трейдърите.
5.    Липса на регулация: Форекс пазарът не е регулиран по същия начин като фондовите борси, което може да доведе до злоупотреби от страна на брокерите.

Всички тези фактори могат да доведат до загуби за форекс трейдърите, докато брокерите могат да имат приходи от комисионни такси, разликата между купуваческата и продажната цена (spread), и други такси, които се заплащат при търговия на форекс пазара. Това  означава, че всички форекс брокери обиждат своите клиенти, и всички трейдъри трябва да бъдат внимателни.